Maskinlära på elementär grund 1:1, Hållfasthetslära

Författare
Axel Wilhelm Molin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1920 Sverige, Stockholm viii, 122 sidor.
Norstedt 1914 Sverige, Stockholm viii, 121 sidor.
Norstedt 1903 Sverige, Stockholm viii, 118 sidor.