Maskros = - Dandelion

Författare
Cecilia Edefalk
(Cecilia Edefalk översättning/translation: Bettina Schultz, Gabriella Berggren, Anna Lindberg, Magnus Nordén foto/photos: David Regent, Lars Engelhardt, Andreas Nilsson, Sibila Savage, C.H. Tillberg katalogredaktion/catalogue editors: Karin Sidén, Catrin Lundeberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art and Theory Publishing, Prins Eugens Waldemarsudde 2016 Sverige, Stockholm, Stockholm, Latvia 199 sidor huvudsakligen illustrationer 29 cm 978-91-86265-30-4