Masses Lauboar

Författare
Svante Hedin
(Red. och text: Svante Hedin bildtexter efter Mathias Klintbergs fotoanteckningsbok.)
Genre
Bok, Katalog, Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fotogr. mus., Mod. mus. 1975 Sverige, Stockholm 48 sidor. ill. 21 cm