Mat och makt

Författare
Lasse Berg
(Lasse och Lisa Berg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lettura 1987 Sverige, Solna 214 sidor. 21 cm
Brevskolan 1980 Sverige, Stockholm 40 sidor. 30 cm 91-574-0275-2, 91-7021-249-X
Gidlund, Jannersten 1978 Sverige, Stockholm, Avesta 214 sidor. tab. 21 cm