Matematik Årskurs 2, a-b. Långa kursen : för gymnasiet

Författare
(Per-Erik Eriksson, Magnus Häggström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1976 Finland, Helsingfors 184 sidor. 951-52-0330-9