Matematik för gymnasieskolan, NT. Årskurs 1-3. Räknedosbok

Författare
Bertil Nyman
(Bertil Nyman, Göran Emanuelsson, Lars Bergström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1976 Sverige, Stockholm [2], 62 sidor. 91-24-26416-4