Matematik för gymnasiet Årskurs 1, NT : för naturvetenskaplig och teknisk tillvalsgrupp. Studieenhet 1

Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1978 Sverige, Malmö [2], 130 sidor. : diagr.
Hermod 1970 Sverige, Malmö 130 sidor. : ill.