Matematik för gymnasiet Årskurs 1, NT : för naturvetenskaplig och teknisk tillvalsgrupp. Studieenhet 3

Författare
(Kjell Björup ...)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1970 Sverige, Malmö 117 sidor. : ill.