Matematik för gymnasiet Årskurs 2, E : för ekonomisk tillvalsgrupp

Författare
(Kjell Björup, Åke Sandhall, Ulf Söderström. Studieenhet 4)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1976 Sverige, Malmö [2], 117 sidor. : diagr., tab.