Matematik för gymnasiet Årskurs 2, NT : för naturvetenskaplig och teknisk tillvalsgrupp

Författare
(Kjell Björup, Åke Sandhall, Ulf Söderström. Studieenhet 1)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1976 Sverige, Malmö [2], 52 sidor.
Hermod 1971 Sverige, Malmö 100 sidor.
Hermod 1970 Sverige, Malmö 52 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan