Matematik för gymnasiet Årskurs 2, NT : för naturvetenskaplig och teknisk tillvalsgrupp. Studieenhet 5

Författare
Kjell Björup
(Kjell Björup, Åke Sandhall, Ulf Söderström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1970 Sverige, Malmö 63 sidor.