Matematik för gymnasiet Årskurs 3. Häfte 6, NT

Författare
(Kjell Björup, Jan Lanke, Åke Sandhall, Ulf Söderström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1968 Sverige, Malmö 86 sidor. : ill.