Matematik för gymnasiet Årskurs 3, NT : för naturvetenskaplig och teknisk tillvalsgrupp. Studieenhet 7

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod 1971 Sverige, Malmö 87 sidor.