Matematik för gymnasiet 3, NT, Övningsbok i matematik för gymnasiet

Författare
Bertil Nyman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Stockholm 39 sidor. 91-24-20757-8
Läromedelsförlagen/svenska bokförlaget 1970 Sverige, Stockholm 50 sidor. 91-24-19518-9