Matematik för gymnasiet 2, SE, Övningsbok i matematik för gymnasiet

Författare
Bertil Nyman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Stockholm 46 sidor.