Matematikboken 5. Kapitel 1-2

Författare
Lennart Undvall
(Lennart Undvall, Svante Forsberg, Christina Melin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 2004 Sverige, Stockholm 107 sidor.