Matematikboken 5. Kapitel 5-6

Författare
Lennart Undvall
(Lennart Undvall, Svante Forsberg, Christina Melin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 2005 Sverige, Stockholm 119 sidor.