Matematikboken Y, Grön. Kapitel 5 och 6 - för grundskolans senare del

Författare
Lennart Undvall
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 2001 Sverige, Stockholm 102 sidor.