Maten räcker Punktskrift

Författare
Lasse Berg
(Text: Lasse Berg.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1988 Sverige, Enskede 41 sidor. med tryckt brailleskrift