Materialflöden från samhälle till miljö kring Emån - ett sätt att förutspå framtida miljögifter?

Författare
Henrick Blank
(Henrick Blank, Mette Hein.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2001 Sverige, Jönköping 71 sidor.