Matilda

Författare
Lesley. Pearse
(Leslie Pearse översatt av Carla Wiberg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter, AIT Falun AB 2001 Sverige, Malmö, Falun 664 sidor. 23 cm
Richter, AIT Falun AB 2000 Sverige, Malmö, Falun 334 sidor.
Richter 2000 Sverige, Malmö 2 vol. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan