Matsvampar - säkra att plocka - goda att äta

Författare
Barbro Forsberg
(Barbro Forsberg, Stefan Lindberg faktagranskad av Michael Krikorev.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier fakta 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 224 sidor. färgill. 25 cm 978-91-7424-239-3