Matthias Grünewald

Författare
August L. Mayer
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delphin Verlag 1920 Tyskland, München 92 sidor., 68 pl.-s. : ill.
Delphin 1919 Tyskland, München 87 sidor. : ill.