Matthias van Arkel

Författare
Matthias van Arkel
(Essay by Magnus Bons a conversation between Matthias van Arkel, Sigrid Sandström and Magnus Bons English translation: Per Carlsson photographers: Per Almén ....)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Matthias van Arkel, Printfabriken 2013 Sverige, Stockholm, Karlskrona 179 sidor. ill. 29 cm 978-91-980023-1-7
Galerie Aronowitsch 1997? Sverige, Stockholm [20] sidor. : huvudsakligen färgill. 91-87790-61-0
Matthias van Arkel 2008 , Sverige [25] sidor. färgillustrationer 978-91-633-2248-8