Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna

Författare
Maria Lennernäs
(Maria Lennernäs, Wulf Becker och Ulla Hagman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 1994 Sverige, Uppsala, Uppsala 73, 10 sidor.