Maunojokk - a FEM-analysis of the out-of-plane deformations of a steel railway bridge

Författare
Dafeng Shen
(Dafeng Shen, Björn Åkesson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Sverige 30 sidor.