Max Stirner - sein Leben und sein Werk

Författare
John Henry Mackay
(Von John Henry Mackay.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mackay-Gesellschaft 1977 Tyskland, Freiburg/Br 272 sidor. faks., ill.
Bernhard Zack's 1910 Tyskland, Berlin 298 sidor.