Max Walter Svanberg - 1912-1994

Författare
Max Walter Svanberg
(Utställning och katalog: Ragnar von Holten foto: Erik Cornelius ....)
Genre
Bok, Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum, Risberg 1995 Sverige, Stockholm, Uddevalla 48 sidor. ill. 21 cm
Gidlund, Fälth 1991 Sverige, Stockholm, Värnamo [1], 117 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 28 cm