Measured signal amplitude distributions for a coherent FM-cw CO₂ laser radar

Författare
Dietmar Letalick
(Dietmar Letalick, Ingmar Renhorn and Ove Steinvall.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige