Measurement of forces and moments on a scale model of a SAAB 9-5

Författare
Henrik Ekstrand
(Henrik Ekstrand and Niclas Nilsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2001 Sverige, Göteborg 35 sidor. ill.