Measuring aerodynamic performance in birds

Författare
Per Henningsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Ecology, Theoretical Ecology, Lund University 2006 Sverige, Lund 32 sidor. : ill.