Med Butler i köket

Författare
Carl Butler
(Carl Butler fotografier: Björn Lindberg teckningar: Ann Forslind)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Legenda 1988 Sverige, Stockholm 384 sidor., [10] pl.-s. i färg : ill. 20 cm 91-582-1318-X
Legenda, centraltr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 384 sidor., [6] pl.-bl. ill. 22 cm