Med Gripsholm till Österland - Skildringar från Svenska Amerikalinjens Medelhavsresa

Författare
Rosa Fitinghoff
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. andelsförl. 1927 Sverige, Stockholm 205,(2)s