Med STF i Jämtlandsfjällen

Författare
Alf Nygaard
(Alf Nygaard.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jamtli/Jämtlands läns museum i samarbete med Svenska turistfören., Mediaprint 1997 Sverige, Östersund, Uddevalla 72 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm