Med Torben Bergmans svärfar i Tyskland - (enligt ett gammalt minnesalbum i Norrköpings stadsbibliotek)

Författare
Hjalmar Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1921 Sverige, Stockholm S. 79-83