Med bibel och medicinlåda i Kongo

Författare
Aron Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.-M:s bokförl. 1937 Sverige, Stockholm 269,(1)s Ill
BM 1935 Sverige, Stockholm 268 sidor.