Med cigarett i munnen kan du inte skrika

Författare
Inga-Lisa Sangregorio
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige 9 sidor.