Med den unge pfalzgreven Karl Gustav i Bergslagen 1636

Författare
Åke Meyerson
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Falun s. 131-136 : ill.