Med goda intentioner

Originaltitel
Marriage made in money
Författare
Sophia James
(Sophia James översättning: Sofi Rydell.)
Genre
Kärleksskildringar, Roman, Romaner, Historiska skildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin 2017 Sverige, Stockholm 297 sidor 18 cm 978-91-509-2109-0
Förlaget Harlequin nnnn 978-91-507-1989-5