Med himmelen som tak - uterommet som arena for skapende aktiviteter i barnehage og skole

Författare
Ellen Holst Buuas
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetsforl 2002 Norge, Oslo 158 sidor. : ill. 82-15-00310-9