Med invasionen i sikte - flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966

Författare
Tommy Pettersson
(Tommy Pettersson bildredaktör: Jan Waernberg kartor: Samuel Svärd.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Försvarshögskolan 2009 Sverige, Stockholm 207 sidor. ill., kartor 978-91-85789-38-2
Försvarshögskolan, Stockholms universitet 2008 Sverige, Stockholm 62 sidor. ill.