Med känsla för trä - historien om familjeföretaget Martinsons

Författare
Lars Westerlund
(Lars Westerlund, Britta Karlsson Jonsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Martinsons Trä AB 2004 Sverige, Bygdsiljum 116 sidor. : ill. 975246-1-1 (Invalid)