Med känsla och kunskap - en bok om de grundläggande värdena och skolan

Författare
(Redaktör: Amelie Tham på uppdrag av och i samarbete med projektet Värdegrunden i praktiken fotograf: Anders Rising illustrationer: Claes Jurander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skolverk, Liber distribution, SM Ewert 2000 Sverige, Stockholm, Stockholm 141 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan