Med ljus kraft värme - Svenska elektrikerförbundet - SEF 90 år 1996 : minnesskrift inför förbundets 90 års jubileum

Författare
Sven Olof Quist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1996 Sverige, Stockholm 771 sidor. : ill., diagr., tab. 22 cm