Med penis och pistol för USA:s frihet - en analys av Nick Carter

Författare
Tomas Polvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Borås 31 sidor.