Med regelrätt hopp - kursplan

Författare
Ulla Ståhlberg
(Sammanst. av Ulla Ståhlberg utg. av Ridfrämjandet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ridfrämjandets utbildningsavd. 1984 Sverige, Stockholm 68 sidor. : ill. 21 cm
Ridfrämjandets ungdom 1977 Sverige, Stockholm 67 sidor. : ill. 21 cm