Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd

Denna bok presenterar och beskriver det specialpedagogiska området så som det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin ut-gångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med lärare i förskolan, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra pro-fessionella experters vardag med ett teoretiskt tänkande. Boken inleds med en introduktion kring det specialpedagogiska fältet.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Anette Sandberg (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2021 Sverige, Lund 346 sidor 23 cm 978-91-44-14515-0
Studentlitteratur 2014 Sverige, Lund, Polen 306 sidor. 23 cm 978-91-44-09257-7
Studentlitteratur 2009 Sverige, Lund, Ungern 304 sidor. 23 cm 978-91-44-05119-2