Med spring i själen - goda exempel på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder

Författare
Susanne Bergström
(Susanne Bergström, Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), Rädda barnen cop. 2003 Sverige, Stockholm 38 sidor. : ill. 91-7321-100-1
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan