"Med vackra inslag pryd din lefnads väf!" - den kvinnliga textila slöjden på folkögskolorna 1873-1920

Författare
Marianne Marcusdotter
(Marianne Marcusdotter med en genushistorisk inledning av Kajsa Ohrlander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköpings universitet 2005 Sverige, Linköping 318 sidor. ill. 23 cm