Med vindarna till vinets ö - bilder och stämningar från en segling med "Abraham Rydberg" och ett strandhugg på Madeira

Författare
Claes Krantz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1934 Sverige, Göteborg 158 sidor. : ill.